Chất chống thấm Dulux Aquatech

Giá bán: Liên hệ

Độ phủ 4 – 5 m2/kg/lớp (tùy thuộc độ dày màng sơn và bề mặt tường)
Thời gian khô 1-2 giờ
Số lớp 2
Tính năng sản phẩm Chống thấm hiệu quả
Loại 6kg, 20kg